Ondanks dat het aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan hart- en vaatziekten de laatste decennia sterk is gedaald, zien we het aantal patiënten met een chronische hart- of vaataandoening juist steeds verder stijgen. Momenteel telt Nederland ruim 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia sterk zal oplopen tot ruim boven de 2 miljoen in 2040.

Het is onze missie om deze omvangrijke groep hart- en vaatpatiënten met objectieve raad en daad bij te staan, en op een onafhankelijke manier te helpen de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden en/of verbeteren.

Collectebus aanmaken
Aziz heeft net een collectebus aangemaakt Maak jij ook een collectebus aan?